Të gjitha llojet dhe klasat e shkarkuesve tanë të rrufesë dhe mbitensionit 20KA~200KA(8/20μS) dhe 15KA~50KA(10/350μS) janë testuar dhe i kalojnë të gjitha kërkesat në bazë të klasës së tyre.

Pajisja e mbrojtjes nga mbitensionet DC

  • Pajisja TRS3 e mbrojtjes nga mbitensionet

    Seritë modulare të rrufepritësve fotovoltaikë DC të serisë TRS3 përdoren gjerësisht në prodhimin e energjisë fotovoltaike dhe sisteme të tjera të energjisë, të tilla si kuti të ndryshme kombinuese, kontrollues fotovoltaikë, inverterë, kabinete AC dhe DC, ekrane DC dhe pajisje të tjera të rëndësishme dhe të cenueshme ndaj goditjeve nga rrufeja DC. Produkti integron pajisjet e izolimit dhe qarkut të shkurtër për të siguruar izolim elektrik të sigurt të modulit të mbrojtjes dhe për të parandalua...